Content is cash

Vill du öka din kunskap om hjärnan och kommunikation?

Logotype: Content is cash

Mina föreläsningar utgår från min kritikerrosade bok Bäst i text Läseboken/Skrivboken. Den tar bland annat upp:

  • hur läsprocessen går till och hur du skriver texter som kommunicerar på hjärnans villkor.
  • hur hjärnan läser på smarta telefoner, surfplattor, datorer och papper. Forskarna talar om fyra separata ekologiska system med egna regler. Vilken kanal generarar mest pengar hos er?

Bäst i text Läseboken/Skrivboken är den första bok som tar ett gemensamt grepp på läs- och skrivprocesserna - och den första som utgår från modern hjärnforskning.

En enkel grundfilosofi

Alla texter som produceras ska utföra ett arbete. Alla texter som används – externt eller internt – kommer därför att generera intäkter eller skapa kostnader. Content is cash.

Med kunskap om hjärnan ökar dina chanser att nå fram med ert budskap

 

Från Huvudkontoret: Det mänskliga sinnet är som en vagn som dras av två hästar - känslan och förnuftet (Platon).

Två av dagens mest kända neuroforskare använder samma metafor, men de konstaterar att förnuftet är som ett föl i storlek och känslan som en elefant.


Läs nya "Bäst i text"

Alla som skriver eller beställer texter borde läsa "Bäst i text".
Jan Fager, vd, Sveriges marknadsförbund

"...nu är "Bäst i text" ännu bättre!
Maria Olin, rektor, Medieinstitutet

Läs mer

 

Utbildningar som utgår från hjärnan/läsprocessen

  • Bäst i text – skriv som läsarna läser.
  • Responsiv web - så får ni ut maximalt i alla kanaler.
  • Writers Lab – unik textcoachning

Läs mer

Utvärderingar som  utgår från hjärnan/läsprocessen

  • Textbuilding - hur går textproduktionen till hos er och hur påverkar det resultatet?
  • Textoptimering - hur presenteras texten på nätet och hur påverkar det resultatet?

Läs mer

Ska vi samarbeta?


Slå en signal!

Några av våra uppdrag

Finansinspektionen

Stockholms läns landsting

Sunne kommun

Sparbankerna Gripen och Finn

EU-kommissionen, Bryssel

TeliaSonera          
Posten, DR-akademien

Läs mer

Läsvärt

#15 Kvinnor skriver sämre texter

"En text som undertecknas av en man upplevs som genomtänkt. När en kvinna undertecknat samma text upplevs den bland annat som rörig", säger Tomas Dalström, som skrivit "Bäst i text Läseboken/Skrivboken".
Läs mer

#14 Får en miljard euro för att simulera en hjärna

Läs mer

#13 Forskare: Det ÄR jobbigt att skriva

Läs mer

#12 Stavfel kostar miljoner

Läs mer

Läs äldre texter